light icon
sala digital diamond
cambodian flag


វិធីចុះឈ្មោះ

ដើម្បីងាយស្រួលនិងក្បោះក្បាយអំពី ការចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាពសូមមើលវីឌីអូខាងក្រោម អំពីរបៀបចុះឈ្មោះចូលរៀន!

10+

មេរៀនថ្មីៗប្រចាំខែ

150+

សិស្សថ្មីប្រចាំខែ

5+

គ្រូថ្មីប្រចាំខែ